Intelligente technologie

Voorspellend rapporteren

Zet betere resultaten dan ooit neer

100% grip op je projecten

Exact bouw7 Control voorspelt het verloop van nieuwe projecten en biedt realtime inzicht in productiviteit en financiën. Door voorspellend te bouwen zijn bouwbedrijven in staat om sneller, efficiënter en met hogere kwaliteit projecten op te leveren.

Realtime inzicht

In de bouw draait het om strakke planningen en budgetten. De mogelijkheid om te kunnen sturen op budget, planning en werkelijk bestede tijd (kosten) is daarom erg aantrekkelijk.

Met Exact bouw7 Control zijn productiviteit en financiën realtime inzichtelijk en worden voorspellingen gedaan voor nieuwe projecten. Sturen op deze beschikbare managementinformatie maakt het mogelijk om per project een passende strategie te hanteren en, indien nodig, tijdig bij te sturen.

Vroegtijdig risico’s opsporen

Met behulp van Artificial Intelligence wordt productiviteit omgezet naar prognoses en worden er, geheel automatisch, projectoverstijgende rapportages gegenereerd. Zowel kansen als risico’s worden in kaart gebracht. Activiteiten die de bouw belemmeren worden vroegtijdig opgespoord. Door mogelijke vertragingen of kostenoverschrijdingen ver van te voren in kaart te brengen, kan er tijdig worden bijgestuurd en worden (dure) fouten voorkomen en faalkosten geminimaliseerd.

Kansen optimaal benutten

De projectoverstijgende rapportages van Exact bouw7 Control bieden nieuwe informatie en nieuwe inzichten. Inzichten welke voorheen onzichtbaar bleven of wat simpelweg weken duurde om deze in kaart te brengen. Kansen waarvan je niet wist dat ze er waren kunnen nu optimaal worden benut. Door te sturen op zowel bestaande als nieuwe inzichten zet je betere resultaten dan ooit neer.

Benieuwd wat Exact bouw7 voor jouw bedrijf kan betekenen?

Vraag een gratis adviesgesprek aan. Wij bellen jou, geen probleem.